Start  /  EGZAMIN ADWOKACKI 2024 /  Informacja o wymogach technicznych

Informacja o wymogach technicznych

Informacja o wymogach technicznych

dotycz帷ych przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego oraz o sposobie u篡cia tego sprz皻u przy rozwi您ywaniu zada

na egzaminie adwokackim w dniach 23-26 kwietnia 2024 r.

 

Rozwi您anie zada na egzaminie adwokackim nast瘼uje w formie odr璚znej lub przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego.

Nie p騧niej ni 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, a wi璚 do dnia 2 kwietnia 2024 r. zdaj帷y sk豉da przewodnicz帷emu komisji egzaminacyjnej lub jego zast瘼cy pisemn informacj o wyborze sposobu rozwi您ywania zada w formie odr璚znej albo przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego.

W przypadku wyboru rozwi您ywania zada przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego, zdaj帷y sk豉da tak瞠 pisemne o鈍iadczenie o akceptacji warunk闚 zwi您anych z u篡ciem w豉snego sprz皻u komputerowego, zawieraj帷e deklaracj, 瞠 znane s mu zagro瞠nia zwi您ane z u篡ciem tego sprz皻u. Niez這瞠nie w wskazanym terminie o鈍iadczenia o akceptacji warunk闚 zwi您anych z u篡ciem w豉snego sprz皻u komputerowego podczas egzaminu adwokackiego oznacza wyb鏎 formy odr璚znej rozwi您ywania zada.

Zdaj帷y ponosi ryzyko wynikaj帷e z u篡cia w豉snego sprz皻u komputerowego (przyniesionego we w豉snym zakresie) i zainstalowanego na nim oprogramowania, wi捫帷e si z brakiem mo磧iwo軼i rozwi您ania zada z egzaminu adwokackiego. W przypadku wyst徙ienia w trakcie egzaminu adwokackiego jakichkolwiek okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych korzystanie z w豉snego sprz皻u komputerowego, zdaj帷y sporz康za prac zawieraj帷 rozwi您anie zadania odr璚znie, jednak瞠 czas trwania tej cz窷ci egzaminu adwokackiego nie zostaje przed逝穎ny.

Zdaj帷y, rozwi您uj帷 zadanie przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego, w ka盥ym momencie zdawania egzaminu adwokackiego mo瞠 zrezygnowa z tego sposobu rozwi您ywania zada i sporz康zi prac zawieraj帷 rozwi您anie zadania odr璚znie, jednak瞠 czas trwania tej cz窷ci egzaminu adwokackiego nie zostaje przed逝穎ny.

      Zdaj帷y, kt鏎y wybierze mo磧iwo嗆 rozwi您ywania zada przy u篡ciu w豉snego sprz皻u komputerowego, powinien we w豉snym zakresie sprz皻 ten przygotowa pod k徠em minimalnych wymaga technicznych i przynie嗆 na egzamin.

 

Minimalne wymagania*, kt鏎e powinien spe軟ia komputer zdaj帷ego dla prawid這wego dzia豉nia aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pami璚i RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto u篡tkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyj徠kiem Windows Defender’a);
 • wy陰czony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcj „prezentacja” /„wysoka wydajno嗆”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowi您uj帷 dat i czasem;
 • wy陰czone aktualizacje automatyczne;
 • wy陰czone karty sieciowe LAN i wi-fi.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domy郵nie zintegrowany jako sk豉dnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych system闚 takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 鈔odowisko .NET instaluje si automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. 鈔odowisko.

Uruchomienie wersji DEMO 鈍iadczy o zainstalowaniu w豉軼iwej wersji 鈔odowiska.NET.

[2] Aby sprawdzi czy zalogowany u篡tkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera nale篡 w linii polece wykona komend net user %username% i sprawdzi czy na wy鈍ietlonej li軼ie znajduje si nast瘼uj帷y wpis „Cz這nkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien by skonfigurowany w taki spos鏏 aby w przypadku bezczynno軼i
nie u篡wa funkcji wstrzymywania systemu (tryb u酥ienia) i wygaszacza ekranu.
 

Informacja dla zdaj帷ych odno郾ie do czynno軼i, jakie s wymagane przed przyst徙ieniem do egzaminu:

 • wymagane jest odinstalowanie przez zdaj帷ych - przed przyst徙ieniem do egzaminu - oprogramowania antywirusowego (za wyj徠kiem Windows Defender’a) na sprz璚ie komputerowym, z kt鏎ego b璠 korzystali podczas egzaminu;
 • wymagane jest, by zdaj帷y 2 dni przed egzaminem wy陰czyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprz璚ie komputerowym, z kt鏎ego b璠 korzystali podczas egzaminu i nie w陰czali ich do czasu zako鎍zenia egzaminu w dniu 26 kwietnia 2024 r.;
 • wymagane jest, by zdaj帷y ok. 2 - 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problem闚 z dzia豉niem Aplikacji mo磧iwe by這 skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersj DEMO AZEP na sprz璚ie komputerowym, z kt鏎ego b璠 korzystali podczas egzaminu.

Informacja dla zdaj帷ych odno郾ie do czynno軼i, jakie s wymagane po rozpocz璚iu egzaminu:

 • zdaj帷y ma obowi您ek przeprowadzi test dzia豉nia aplikacji AZEP w pe軟ej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polega na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawid這wo zapisuje si na pendrive. W tym celu nale篡:

a)uruchomi aplikacj, nast瘼nie w polu „WPISZ KOD Z KOPERTY nale篡 wprowadzi dla cel闚 testowych: „TEST;

      b)  przez oko這 2 minuty nale篡 wprowadza niezale積y tekst;

      c)  wybieramy „KONIEC” i potwierdzamy zako鎍zenie egzaminu testowego;

      d) weryfikujemy zapisan prac, kt鏎a powinna znajdowa si katalogu AZEP na

           pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf.

 • kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:

a)       negatywny wynik – plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera tre軼i wprowadzonej podczas testu;

b)      pozytywny wynik – plik w formacie pdf istnieje i zawiera tre嗆 wprowadzon podczas testu;

 • w przypadku negatywnego wyniku testu zdaj帷y ma obowi您ek zg這si to Przewodnicz帷emu Komisji. W razie braku dost瘼u do innego prawid這wo skonfigurowanego komputera zdaj帷y winien przyst徙i do rozwi您ywania zadania odr璚znie;
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu zdaj帷y oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodnicz帷ego Komisji.

Informacja dla zdaj帷ych po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:

 • wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozosta w takim samym stanie, w jakim by w pierwszym dniu egzaminu (wy陰czone karty sieciowe oraz wi-fi);
 • niezastosowanie si do wymaga mo瞠 spowodowa, 瞠 w kolejnych dniach aplikacja AZEP mo瞠 dzia豉 nieprawid這wo;
 • w kolejnych dniach nie przewiduje si test闚 dzia豉nia aplikacji AZEP przed rozpocz璚iem egzaminu.

  Uwagi:

 • Aplikacja nie mo瞠 by uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostan zablokowane przez aplikacj.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy kt鏎ych aplikacja pracuje prawid這wo. Nale篡 mie na uwadze, 瞠 zainstalowane na komputerze zdaj帷ego i pracuj帷e w tle inne aplikacje mog spowolni dzia豉nie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje si odinstalowanie zb璠nych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Zaleca si, aby w przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i czy sprz皻 komputerowy, na kt鏎ym zdaj帷y zamierza rozwi您ywa zadania, spe軟ia wymienione wymagania, przed egzaminem i we w豉snym zakresie skorzysta z pomocy informatyka.

Tylko w豉軼iwie przygotowany i spe軟iaj帷y wymogi techniczne sprz皻 komputerowy zapewni prawid這we dzia豉nie Aplikacji do zdawania egzamin闚 prawniczych.

Przygotowanie sprz皻u komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowi您kiem zdaj帷ego, kt鏎y wybra tak form rozwi您ywania zada.

 

Wersja demonstracyjna Aplikacji.

Wersja demonstracyjna „Aplikacji do zdawania egzamin闚 prawniczych” oraz „Instrukcja u篡tkownika aplikacja do zdawania egzamin闚 prawniczych w 2024 r.” zamieszczone s na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo軼i: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r

 

W celu rozpocz璚ia testowania „Aplikacji do zdawania egzamin闚 prawniczych” nale篡:

 • Pobra plik DEMO.zip
 • Rozpakowa plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomi plik START.exe z katalogu AZEP

Zaleca si, odinstalowanie wersji demonstracyjnej na czas egzaminu.

 

Pliki do pobrania:

AZEP – informacja

Instrukcja – AZEP

 

 

 

 

Przewodnicz帷y

Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

z siedzib w Bia造mstoku

SSA Krzysztof Chojnowski