Start  /  APLIKANCI /  OPŁATA ZA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

OPŁATA ZA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Opłata roczna za aplikację adwokacką w roku 2024 
wynosi 5.850 zł płatna do dnia 31 stycznia 2024 roku 
na rachunek bankowy Izby nr  61 1600 1462 1857 9601 8000 0001