ZGROMADZENIE IZBY

Z A W I A D O M I E N I E

o zwo豉niu

 Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej               

   w Bia造mstoku

 

Okr璕owa Rada Adwokacka w Bia造mstokuna zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 poz. 1184 ze zm.) i 5 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze izb adwokackich uchwalonego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury – za陰cznik do uchwa造 z 19 grudnia 2020 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwa陰 nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 17 wrze郾ia 2021 r. (dalej: „Regulamin”)

 

Z W O U J E

na dzie 3 czerwca 2023 r., o godz. 10.00

 

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bia造mstoku

 

Zgromadzenie odb璠zie si w trybie stacjonarnym

w Auli Wydzia逝 Prawa Uniwersytetu w Bia造mstoku, ul. Mickiewicza 1

 

               Uczestnictwo w Zgromadzeniu adwokat闚 – cz這nk闚 zespo逝 adwokackiego, wykonuj帷ych zaw鏚 w kancelariach indywidualnych i sp馧kach oraz delegat闚 adwokat闚 niewykonuj帷ych zawodu jest obowi您kowe, nieobecno嗆 wymaga usprawiedliwienia w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody.

               Pisemne wnioski i projekty uchwa oraz zg這szenia kandydat闚 do prezydium i komisji przyjmowane b璠 przez Okr璕ow Rad Adwokack w Bia造mstoku w formie pisemnej poprzez z這瞠nie w biurze Okr璕owej Rady Adwokackiej w Bia造mstoku, poczt mailow na adres: ora.bialystok@adwokatura.pl lub listem poleconym, w terminie do dnia 22 maja 2023 r. Z up造wem wymienionego terminu nast徙i zamkni璚ie przyjmowania wniosk闚 i projekt闚 uchwa oraz zg這sze kandydat闚 do prezydium i komisji. O chwili z這瞠nia wniosku, projektu uchwa造 oraz zg這szenia kandydat闚 do prezydium i komisji  decyduje data wp造wu do biura Okr璕owej Rady Adwokackiej w Bia造mstoku i zasada ta odnosi si r闚nie do wniosk闚, projekt闚 uchwa, zg這sze kandydat闚 przesy豉nych listownie.  

               Okr璕owa Rada Adwokacka w Bia造mstoku postanowi豉 znie嗆 wym鏬 obecno軼i minimalnej liczby uczestnik闚 Zgromadzenia niezb璠nej do otwarcia Zgromadzenia, o kt鏎ej mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, a tak瞠 wym鏬 udzia逝 w g這sowaniu okre郵onej liczby uczestnik闚 Zgromadzenia, o kt鏎ym mowa w 26 ust. 1 Regulaminu.

  


DATA PUBLIKACJI: 2023-05-17 » Pozosta貫 aktualno軼i