XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej nt. Prawnicy psychiatrom, psychiatrzy prawnikom

Termin: 2017-09-08 ÷ 2017-09-09
dodano: 2017-06-22

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich prawników do udziału w kolejnej konferencji polsko-niemieckiej, która tym razem odbędzie się w Szczecinie

XIV Polsko-Niemieckiej Konferencji z Psychiatrii Sądowej, 08-09.09.2017.

„Prawnicy psychiatrom, psychiatrzy prawnikom”                                   

Pod linkiem poniżej znajdują się informacje dotyczące konferencji, spis referatów oraz koszty udziału. W ramach konferencji planowana jest wycieczka po Szczecinie oraz uroczysta kolacja.

http://ptps.com.pl/2017/01/22/xiv-polsko-niemiecka-konferencja-psychiatrii-sadowej-8-9-09-2017-szczecin/

 


Celem konferencji jest przedstawienie poglądów doktryny i orzecznictwa sądów europejskich i amerykańskich jak i zasad wnioskowania w opiniach sądowo-psychiatrycznych przy ocenie zdolności do:

-        Oświadczeń woli, art. 82 i 945 KC

-        Poczytalności/niepoczytalności, art. 31 §1 §2 KK

Prof. Jacek Wierciński, autor monografii pt.: Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu, przedstawi jak „niedozwolone wpływy (indue influence) czyli poddawanie np. testatora psychomanipulacji powinno skutkować unieważnieniem takiego aktu woli”. Tematyce tej poświęcony będzie też referat prof. Tilmana Wetterlinga z Berlina oraz dr med. Stefana Orloba z Stralsundu.

W trakcie konferencji analizie i krytyce poddana zostanie zasada, że schizofrenia zawsze powoduje niepoczytalność i niezdolność do oświadczeń woli. Takie zasady opiniowania obowiązują tylko w Polsce.

Prof. Frank Hässler przedstawi wyniki badań skutkami alkoholizmu ciężarnej matki na późniejszą przestępczość jej dziecka - Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD).

Dr Juliusz Duda, autor komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz dr Joanna Studzińska przedstawią kontrowersje związane z przyjęciem osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego.

Dr Steffen Weirich i dr Olaf Reis omówią niezwykle aktualny temat czy w przypadku naruszeń prawa stosować pomoc pedagogiczną, więzienie czy zamknięte zakłady psychiatryczne?

Dr Piotr Nazaruk omówi zasady opiniowania psychologiczno-psychiatrycznego osób które zawarły atypowe umowy kredytowe.

Konferencje polsko-niemieckie służą wymianie informacji między prawnikami, psychiatrami i psychologami sądowymi z Polski i Niemiec i mają na celu dostosowanie i ujednolicenie zasad opiniowania w Polsce zgodnie ze standardami europejskimi i amerykańskimi.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału i w dyskusji: sędziów, prokuratorów, adwokatów jak również psychiatrów i psychologów.

Informujemy, że uczestnicy konferencji – adwokaci będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących opinii sądowo-psychiatrycznych, ich nieprawidłowości w szczególności w sprawach dotyczących testamentu.

 

Zapraszamy!

Dr med. Jerzy Pobocha

Prezes PTPS

Adela Sobina

Biuro PTPSLokalizacja

Szczecin

;