WPROWADZENIE DO PUBLIC RELATIONS DLA MEDIATORÓW, CZYLI JAK MÓWIĆ O MEDIACJI

Termin: 2020-03-28
dodano: 2020-02-14

Siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku ul. Antoniukowska 7.

 28 marca 2020 r.,  godz. 9:00-16:00

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji Lewiatan".

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie zgłoszenia (wraz ze wszystkim wypełnionymi i podpisanymi załącznikami) do dnia 2 marca 2020 r. na adres: mediacje@konfederacjalewiatan.pl. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność przesłania zgłoszenia.

            W szkoleniu mogą wziąć udział mediatorzy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym terminie tego szkolenia (czyli we wrześniu 2019.).

Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Mazurek , tel. (+48 22) 55 99 940, fax (+48 22) 55 99 910, email: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl , www.konfederacjalewiatan.plLokalizacja

Białystok

;