Szkolenie nt. Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Termin: 2017-10-26 ÷ 2017-11-05
dodano: 2017-10-09

W dniach 26 października br. w Krakowie oraz 5 grudnia br. w Warszawie odbędzie się szkolenie nt.:

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego

W programie szkolenia m.in.:

1. Wspólność ustawowa  jako wspólność bezudziałowa.

2. Nabycie przez małżonka udziału w spółce  kapitałowej za środki z majątku wspólnego.

3. Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego.

4. Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności.

5. Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków.

 

Szkolenie poprowadzi jeden z największych autorytetów z zakresu prawa w Polsce: Pani Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych.  

 

Pełne informacje o szkoleniach znajdą Państwo na:

http://www.szkolenia-prawne.pl/szkolenia-otwarte/

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. 


Agnieszka Kuźdub

Szkolenia Prawne
00-100 Warszawa
ul. Przechodnia 2 lok. 607
tel. 607 744 074

www.szkolenia-prawne.plLokalizacja

Warszawa

;