Interes instytucji finansowych a odzyskanie należności - wierzyciel w Upadłości Konsumenckiej

Termin: 2017-10-26 ÷ 2017-10-27
dodano: 2017-09-27
Instytut Allerhanda zaprasza na szkolenie nt.:

Interes instytucji finansowych a odzyskanie należności – wierzyciel w Upadłości Konsumenckiej

Miejsce i termin26 – 27 października 2017 (czwartek, piątek) w Warszawie
Prowadzący: SSR Janusz Ploch, adw. Alicja Sobota, dr Marek Porzy
cki

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dotycząca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów) weszła w życie w dniu 31 grudnia 2014 r. W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji dostęp do upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji do oddłużenia, został znacząco zliberalizowany. Na gruncie nowych przepisów ogłoszono już ponad 8.000 upadłości konsumenckich.

Upadłość dłużnika-konsumenta, z oczywistych względów, nie leży w interesie wierzyciela. Upadłość konsumencka może doprowadzić do umorzenia tych długów, których konsument nie ma możliwości spłacić, realnie pogarszając sytuację wierzyciela. Wierzyciel może jednak wpływać na wynik konsumenckiego postępowania upadłościowego, wykorzystując zakres przysługujących mu uprawnień.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o upadłości konsumenckiej z punktu widzenia instytucji finansowej oraz przekazanie praktycznych informacji na temat sposobów obrony banku przed skutkami upadłości konsumenckiej, a także uprawnień, z których wierzyciele mogą skorzystać w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, w szczególności w kontekście zabezpieczenia hipotecznego.

Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.

Na hasło "
​​
O
​RA​
" 10% zniżki.


Szczegóły i rejestracjaLokalizacja

Warszawa

;