Start  /  EGZAMIN WSTĘPNY /  OGŁOSZENIE O EGZAMINIE