Porozumienie z Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Izba Adwokacka w Białymstoku podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Białymstoku porozumienie o współpracy, mającej na celu pogłębianie wiedzy prawnej społeczeństwa, a w szczególności osób starszych.
W ramach umowy zaplanowano odbycie w 2017r. trzech spotkań, na których omówione zostaną zagadnienia prawne dotyczące prawa spadkowego, rodzinnego, praw konsumenta oraz oszustw popełnianych na szkodę osób starszych. Udział w spotkaniach będzie otwarty.

adw. J. Kuczyńska-Leszczyńska

DATA PUBLIKACJI: 2017-05-16 » Pozostałe aktualności