Gala 100-lecia Odrodzonej Adwokatury

W pięknej oprawie sal Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się w piątek, 23 listopada 2018 r., uroczysta gala z okazji jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury. Nasze święto zaszczycili obecnością licznie przybyli goście, m.in. powitana owacjami na stojąco Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego - prof. Małgorzata Gersdorf.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytał jego przedstawiciel - prof. Andrzej Zybertowicz.

W okolicznościowym przemówieniu Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - mec. Jacek Trela - podkreślił rolę Adwokatury w odbudowie struktur państwowych i scaleniu odrodzonego kraju, jak również wkład naszych poprzedników w budowę państwa podziemnego w czasach hitlerowskiej okupacji oraz walkę o zachowanie praw i wolności obywatelskich w PRL-u. Przemówienie wielokrotnie przerywały oklaski, którymi obecni dziękowali najbardziej zasłużonym dla kraju przedstawicielom naszego zawodu wyczytywanym w toku wystąpienia z imienia i nazwiska.

adw. Bartosz Wojda


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-27 » Pozostałe aktualności

Galeria