Sympozjum szkoleniowe w Jachrance

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się sympozjum szkoleniowe Izby Adwokackiej W Białymstoku w Hotelu "Warszawianka" w Jachrance. Wykład nt. „Jedność i wielość czynów oraz przestępstw. Zbieg kumulatywny a zbieg idealny. Czyny współukarane. Postępowanie dowodowe przed sądem pierwszej i drugiej instancji, zakazy dowodowe” wygłosił Pan Sędzia SA w Poznaniu Henryk Komisarski. Drugi dzień sympozjum poświęcony był wykładom nt. "Podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów wierzytelności, udziałów w spółkach", które wygłosił Pan Sędzia SR w Szczecinie Tomasz Radkiewicz.
Szkolenie zakończył turniej w kręgle o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-13 » Pozostałe aktualności

Galeria