Zgromadzenie Białostockiej Izby Adwokackiej oraz sympozjum - Ryn 26-28.05.2017r.

W dniach 26-28 maja 2017 r. w Hotel ZAMEK RYN Legendarna Gościnność w Rynie odbyło się sympozjum wyjazdowe połączone ze Zgromadzeniem Sprawozdawczym Izby Adwokackiej w Białymstoku. Członkowie Izby wysłuchali m.in. sprawozdania Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, dr adw. Agnieszki Zemke-Góreckiej. Podczas Zgromadzenia głos zabrał również Prezes Naczelna Rada Adwokacka, adw. Jacek Trela. Z wielką przyjemnością gościliśmy również naszą izbową Koleżankę, adw. Ewę Krasowską pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz członków NRA adw. Anisę Gnacikowską oraz adw. Ziemisława Gintowta- opiekuna Izby Adwokackiej w Białymstoku. Podczas Zgromadzenia przyjęto uchwały finansowe i udzielono ORA w Białymstoku absolutorium za 2016 r. Doceniono funkcjonowanie Komisji tematycznych działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku i przeznaczono środki finansowe na wspieranie ich działalności w 2017 r. Zgromadzenie zakończyło się uroczystą kolacją. Podczas drugiego dnia sympozjum odbyły się wykłady SSN Grzegorza Misiurka oraz SSR w Warszawie Moniki Gajdzińskiej – Sudomir. Uczestnicy szkolenia uczestniczyli również w rejsie statkiem pasażerskim Gałczyński po jeziorach mazurskich sponsorowanym przez firmę Ankaja.


adw. Anna Gąsowska
adw. Karolina Zimoch


DATA PUBLIKACJI: 2017-05-31 » Pozostałe aktualności

Galeria