Start  /  Nieodp豉tna pomoc prawna

Nieodp豉tna pomoc prawna

Adwokaci czynnie w陰czaj si w program Ministerstwa Sprawiedliwo軼i 鈍iadcz帷 nieodp豉tne porady prawne w punktach nieodp豉tnej pomocy prawnej prowadzonych przy starostwach powiatowych w ca造m kraju. Spotkasz tam adwokat闚 kt鏎zy udziel Ci pomocy nieodp豉tnie, w sytuacji gdy spe軟iasz ustawowo okre郵one wymagania do skorzystania z takiej pomocy. Zgodnie z ustaw o nieodp豉tnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255 from 2015.08.28) z bezp豉tnej pomocy prawnej skorzysta mog osoby fizyczne:
1) kt鏎e w okresie 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych zwr鏂enie si o udzielenie nieodp豉tnej pomocy prawnej zosta這 przyznane 鈍iadczenie z pomocy spo貫cznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z p騧n. zm.) i wobec kt鏎ej w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale積ie pobranego 鈍iadczenia lub
2) kt鏎a posiada wa積 Kart Du瞠j Rodziny, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du瞠j Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) kt鏎a uzyska豉 za鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt鏎ych osobach b璠帷ych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) kt鏎a posiada wa積 legitymacj weterana albo legitymacj weterana poszkodowanego, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia豉 poza granicami pa雟twa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) kt鏎a nie uko鎍zy豉 26 lat, lub
6) kt鏎a uko鎍zy豉 65 lat, lub
7) kt鏎a w wyniku wyst徙ienia kl瘰ki 篡wio這wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaz豉 si w sytuacji zagro瞠nia lub ponios豉 straty, lub
8) kt鏎a jest w ci捫y.

W punkcie nieodp豉tnych porad prawnych (wykaz w za陰czeniu) adwokat mo瞠 udzieli Ci porady prawnej, pom鏂 w sporz康zeniu wniosku o zwolnienie od koszt闚 s康owych czy ustanowienie adwokata z urz璠u do sprawy tocz帷ej si przed s康em. Mo瞠 pom鏂 te sporz康zi pierwsze pismo procesowe w sprawie (adwokaci nie udzielaj porad i nie sporz康zaj pism do tocz帷ych si post瘼owa).

Zgodnie z ustaw nieodp豉tna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowi您uj帷ym stanie prawnym, o przys逝guj帷ych jej uprawnieniach lub o spoczywaj帷ych na niej obowi您kach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi您ania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporz康zeniu projektu pisma w sprawach, o kt鏎ych mowa w pkt 1 i 2, z wy陰czeniem pism procesowych w tocz帷ym si post瘼owaniu przygotowawczym lub s康owym i pism w tocz帷ym si post瘼owaniu s康owo-administracyjnym, lub
4) sporz康zenie projektu pisma o zwolnienie od koszt闚 s康owych lub ustanowienie pe軟omocnika z urz璠u w post瘼owaniu s康owym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post瘼owaniu s康owo-administracyjnym.

Nieodp豉tna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej, z wyj徠kiem przygotowania do rozpocz璚ia tej dzia豉lno軼i.

Pami皻aj, 瞠 niestety adwokat pracuj帷y w punkcie nieodp豉tnej pomocy prawnej nie b璠zie m鏬 uda si z Tob do s康u, mo瞠 jednak jak wskazano wy瞠j, pom鏂 Ci sporz康zi wniosek o ustanowienie adwokata z urz璠u, kt鏎y b璠zie podlega rozpoznaniu przez S康. Je瞠li S康 przychyli si do Twojego wniosku, wtedy b璠ziesz mia r闚nie zapewnione bezp豉tne zast瘼stwo procesowe przed S康em, kt鏎ego koszt pokryje Skarb Pa雟twa.

Adwokaci w Naszej Izbie organizuj r闚nie wiele akcji zwi您anych ze 鈍iadczeniem bezp豉tnych porad prawnych, w tym porad dla przedsi瑿iorc闚 w ramach akcji „Adwokat przedsi瑿iorca pomaga przedsi瑿iorcy”. Prowadz te liczne szkolenia i kursy.