Start  /  Fundacja Adwokaci Spo貫cze雟twu

Fundacja Adwokaci Spo貫cze雟twu

W 2016 r. Izba Adwokacka w Bia造mstoku powo豉豉 fundacj „Adwokaci Spo貫cze雟twu”.

 

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S康owym pod nr 0000623130.

Fundacja nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej.

 

Jako cele statutowe Fundacji Fundator przyj掖 :

1) wspomaganie  inicjatyw zapewniaj帷ych obywatelom, w szczeg鏊no軼i najubo窺zym, dost瘼 do pomocy prawnej,

2) dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunk闚 篡cia adwokat闚, aplikant闚 adwokackich oraz owdowia造ch ma鹵onk闚 adwokat闚, znajduj帷ych si w trudnej sytuacji materialnej, tak瞠 z powod闚 kl瘰k 篡wio這wych i innych nadzwyczajnych zdarze,

3) dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmar造ch adwokat闚,

4) dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy dzieciom adwokat闚 szczeg鏊nie uzdolnionym, znajduj帷ym si w trudnej sytuacji materialnej,

5) dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania r騜norodnych form opieki spo貫cznej dla adwokat闚 emeryt闚, rencist闚 i innych nie wykonuj帷ych zawodu, znajduj帷ych si w trudnej sytuacji materialnej,

6) podejmowanie dzia豉:

a) w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, o鈍iaty i wychowania dzieci, m這dzie篡 i doros造ch,

b) w zakresie udzielania nieodp豉tnej pomocy prawnej oraz zwi瘯szania 鈍iadomo軼i prawnej spo貫cze雟twa oraz poradnictwa obywatelskiego, upowszechniania i ochrony wolno軼i i praw cz這wieka oraz swob鏚 obywatelskich, a tak瞠 dzia豉

wspomagaj帷ych rozw鎩 demokracji oraz upowszechniania i ochrony praw konsumenckich,

c) na rzecz rodziny, macierzy雟twa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zast瘼czej,

d) na rzecz r闚nych praw kobiet i m篹czyzn, os鏏 w wieku emerytalnym oraz niepe軟osprawnych,

e) wspomagaj帷ych rozw鎩 gospodarczy, w tym rozw鎩 przedsi瑿iorczo軼i oraz rozw鎩 wsp鏊not i spo貫czno軼i lokalnych,

f) charytatywnych i pomocy spo貫cznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyr闚nywania szans tych rodzin i os鏏 w szczeg鏊no軼i rodzin,

g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierz徠, ochrony d鏏r kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Cz這nkami Rady Fundacji s:

 

- adwokat Ewa Kr皻owska

- adwokat Anna Gieniusz – K逝bowicz

- adwokat Artur Rozwadowski

 

 

W kwietniu 2021 r. adwokat Agnieszka Dowgier zosta豉 powo豉na na stanowisko prezesa zarz康u Fundacji.

 

Z Fundacj wsp馧pracuj aktywnie, a jednocze郾ie pro bono:

 

- adwokat Anna Jaczun

- adwokat Justyna Grusza – G喚bicka

- adwokat Sylwia Targo雟ka – Ko這dko

- adwokat Joanna O鈍ieci雟ka

- adwokat Marta Supronowicz

- adwokat Adrian Sylwanowicz

 

Ch皻nie poszerzymy grono wsp馧pracownik闚, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres :

fundacja.bialystok@adwokatura.pl

 

 

Fundacja chce realizowa aktywnie swoje cele statutowe, w szczeg鏊no軼i w zakresie zwi瘯szania 鈍iadomo軼i prawnej spo貫cze雟twa, upowszechniania i ochrony wolno軼i i praw cz這wieka oraz swob鏚 obywatelskich, a tak瞠 dzia豉 wspomagaj帷ych rozw鎩 demokracji.

 

Fundacja nasza zamierza zajmowa publicznie stanowisko w sprawach istotnych spo貫cznie, precedensowych, g堯wnie na obszarze dzia豉nia naszej Izby.

W razie potrzeby chcia豉by r闚nie wst瘼owa do post瘼owa s康owych i administracyjnych jako amicus curiae w sprawach dotycz帷ych praw podstawowych i konstytucyjnych.

 

Chcieliby鄉y nawi您a wsp馧prac z instytucjami powo豉nymi do ochrony praw i wolno軼i, jak r闚nie pomagaj帷ym kobietom i dzieciom dotkni皻ych sytuacj kryzysow, w tym przemoc.

 

Zamierzamy organizowa lub w陰cza si do dzia豉 charytatywnych, zbi鏎ek i dora幡ych akcji pomocy. 

 

Fundacja ma za zadanie r闚nie dzia豉 w zakresie promowania wizerunku adwokata, jako podmiotu dzia豉j帷ego na rzecz umacniania porz康ku prawnego. 

 

 

Kontakt:

adwokat Agnieszka Dowgier

Fundacja Adwokaci Spo貫cze雟twu

ul. Przejazd 2A, 15-430 Bia造stok

 

email: fundacja.bialystok@adwokatura.pl