Szkolenie z zakresu obrotu instrumentami finansowymi

Termin: 2017-11-23 ÷ 2017-11-24
dodano: 2017-09-27
Instytut Allerhanda zaprasza na szkolenie nt.:
Pakiet regulacyjny MiFID2 / MiFIR – nadchodzące zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i metody ich implementacji

Miejsce i termin23 – 24 listopada 2017 (czwartek, piątek) w Warszawie
Prowadzący
dr Krzysztof Grabowski, Andrzej Świderski


Pakiet regulacyjny MiFID2/MiFIR – na który składają się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku („MiFID2") oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku („MiFIR") wraz z uzupełniającymi je aktami delegowanymi oraz wykonawczymi – będzie stosowany w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej (co do zasady) już od 3 stycznia 2018 roku.

Aktualnie opracowywana nowa polska ustawa implementująca MiFID2 znacząco zmieni rynek doradztwa inwestycyjnego oraz obrotu instrumentami finansowymi wprowadzając szereg zmian (głównie oznaczających rozszerzenie zakresu definicji instrumentów finansowych oraz instytucji finansowych podlegających ścisłym regulacjom, a także nowe obowiązki dla podmiotów profesjonalnie działających na rynkach finansowych).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest syntetyczne przedstawienie nowych przepisów (unijnych oraz krajowych) z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, działalności firm inwestycyjnych, zwiększonej ochrony inwestora oraz kwestii raportowo-sprawozdawczych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie z nich wynikają dla podmiotów działających na rynku kapitałowym, a przede wszystkim – przekazanie Uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy, jak te nowe lub zmienione regulacje należy prawidłowo stosować w praktyce.

Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.

Na hasło "O
​RA​
" 1
​0​
% zniżki
​.​Szczegóły i rejestracja
Lokalizacja

Warszawa

;