Komunikat Skarbnika Naczelnej Rady Adwokackiej

Termin: 2018-01-01 ÷ 2018-12-31
dodano: 2018-01-05

KOMUNIKAT

 Skarbnika

NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – Adwokaci

 Zapewne wielu z Państwa otrzymało imienny certyfikat potwierdzający objęcie obowiązkowym (nadwyżkowym) ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokata, firmowany logiem PZU oraz iExpert.pl S.A.

 Uprzejmie informuję, że nie jest to działanie autoryzowane przez Naczelną Radę Adwokacką.

 Przypominam, iż począwszy od dnia 1.01.2018r., zgodnie z zawartą przez NRA umową generalną, obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów powierzone zostało STU Ergo Hestia S.A., zaś certyfikaty ubezpieczeniowe potwierdzające wykonanie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC adwokatów zostaną wygenerowane i przesłane Państwu przez spółkę Marsh Service Sp. z o.o. na początku stycznia 2018r. tak, by były to dokumenty potwierdzające rzeczywisty stan prawny w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczenia OC, zgodnie z obowiązującą umową generalną. Ubezpieczenie dokonane w ramach tej umowy, stanowi jednocześnie spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8a ust. 3 prawa o adwokaturze, bez potrzeby okazywania przez adwokata polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

 Należy natomiast zwrócić uwagę na  to, że ewentualne skorzystanie z oferty handlowej ubezpieczenia oferowanego przez iExpert.pl S.A., nie zwalnia Koleżanek i Kolegów z obowiązków korporacyjnych względem właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej zgodnie z w/w art. 8a ust. 3. prawa o adwokaturze.


Z poważaniem,
Adw. Henryk Stabla

        Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej

 

     Lokalizacja

;