Ogłoszenia

Dni wolne od pracy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Termin: 2018-05-04

Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Termin: 2018-02-01 ÷ 2018-05-10

Program ubezpieczeń zdrowotnych przygotowany we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką

Termin: 2018-05-01 ÷ 2018-06-30

Mundiavocat - World Football Cup for Lawyers

Termin: 2018-05-04 ÷ 2018-05-13

Konferencja "Problemy prawa medycznego. Standard wykonywania zawodów medycznych"

Termin: 2018-05-11 ÷ 2018-05-12

Bielańskie Kolokwia Karnistyczne "Reguły intertemporalne w prawie karnym"

Termin: 2018-05-16

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych

Termin: 2018-05-17 ÷ 2018-05-19

Wiosna Riders - Wiosna Bike 2018

Termin: 2018-05-17 ÷ 2018-05-20

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w Prawie Handlowym"

Termin: 2018-05-21

Konferencja "Prawo pracy w obliczu kodyfikacji i nowelizacji ustawy o związkach z...

Termin: 2018-05-24 ÷ 2018-05-25