Szczegóły szkolenia / imprezy

Elementy postępowania apelacyjnego. Zarzuty apelacyjne. Zakaz reformationis in peius ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego. Substrat zaskarżenia
Kategoria:
Rodzaj: Szkolenie w ramach konferencji
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 0 / 0
Koszty:  0.00zł (Cena dla użytkownika zalegającego do 346 zł)
0.00zł (Cena dla użytkownika zalegającego powyżej 346 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-05-25
Data zakończenia: 2019-05-25
Organizator:  Izba Adwokacka w Białymstoku;
 

Opis

10.00 – 12.00 - wykład  SSA Marka Szymanowskiego „Elementy postępowania apelacyjnego. Zarzuty apelacyjne. Zakaz reformationis in peius ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego. Substrat zaskarżenia” – cz. I
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa;
12.30 – 14.00 - wykład  SSA Marka Szymanowskiego „Elementy postępowania apelacyjnego. Zarzuty apelacyjne. Zakaz reformationis in peius ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego. Substrat zaskarżenia” – cz. II

Plan zajęć

Koszty opcjonalne

Lokalizacje

Trenerzy