Szczegóły konferencji

Sympozjum szkoleniowe - Hotel "Gołębiewski" w Mikołajkach
Kategoria:
Zgłoszenia: 118 / 0
Koszty: 
Bezpłatne
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-05-24
Data zakończenia: 2019-05-26
Organizator:  Izba Adwokacka w Białymstoku;
 

Opis

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wpłat dokonanych do dnia 2 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Izby nr 36 1240 5211 1111 0010 7177 6517

Warunkiem otrzymania faktury z hotelu jest wpłata na wskazany powyżej rachunek.

Osoby zgłaszające się do pokoju 2-osobowego proszone są o podanie współlokatora.


P R O G R A M
sympozjum wyjazdowego adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach
w dniach 24-26 maja 2019 roku  

24 maja 2019 roku (piątek)
15.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników;
16.00 - 19.00 – wykład dr Małgorzaty Żołna (pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, biegła sądowa) nt. „Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych”;
20.00 -  –  uroczysta kolacja bankietowa;  

25 maja 2019roku (sobota)
7.00 – 10.00 – śniadanie;  
10.00 – 12.00 - wykład  SSA Marka Szymanowskiego „Elementy postępowania apelacyjnego. Zarzuty apelacyjne. Zakaz reformationis in peius ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego. Substrat zaskarżenia” – cz. I
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa;
12.30 – 14.00 - wykład  SSA Marka Szymanowskiego „Elementy postępowania apelacyjnego. Zarzuty apelacyjne. Zakaz reformationis in peius ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego. Substrat zaskarżenia” – cz. II
14.00 – 15.00 -  lunch;
15.00 - 18.00 – czas wolny; 
18.00 - 20.30 – rejs statkiem pasażerskim po jeziorach mazurskich;
20.30 - – kolacja grillowa, dyskoteka;    

26 maja 2019 roku (niedziela)
7.00 – 10.00 – śniadanie;
11.00 – wykwaterowanie uczestników i wyjazd;

Poniższa tabela zawiera aktualne szkolenia, w których mogą Państwo wziąć udział. W celu zapoznania się z opisem danego wydarzenia, bądź pozyskania dodatkowych informacji należy kliknąć w konkretny tytuł.
Nazwa i opis Punkty kwalifikacji Data

Lokalizacje

Hotel "Gołębiewski" w Mikołajkach (Mikołajki)


Koszty opcjonalne

Zakaterowanie w pokoju 1-osobowym ( 800 zł)

Zakaterowanie w pokoju 2-osobowym ( 600 zł)