Start  /  EGZAMIN  /  Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym

Warszawa, 26 maja 2020 r.

 

Dokument został podzielony na 5sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 

1.    Sekcji 1.podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu oraz zasad korzystaniaze sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczychpodczas egzaminów.

2.    Sekcji 2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

3.    Sekcji 3.wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych.

4.    Sekcji 4. wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.

5.    Sekcji 5.  wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem.

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej.


Pełna treść wytycznych znajduje się na stronie:

http://www.adwokatura.bialystok.pl/aktualnosci/18/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-266

w plikach do pobrania.