Start  /  EGZAMIN ADWOKACKI 2018 /  Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku

 

 

Stosownie do treści § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

 

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie pisemnej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

W przypadku wyboru zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są zagrożenia związane
z użyciem tego sprzętu.

(druki oświadczeń dostępne na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Białymstoku www.adwokatura.bialystok.pl w zakładce „Egzamin adwokacki 2018”)

 

Jednocześnie informuję, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z poniższymi parametrami – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

 

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

• procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
• 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
• system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
• zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
• 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
• wolny port USB;
• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
• odinstalowany program antywirusowy;
• wyłączony wygaszacz ekranu;
• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
• wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:
• Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
• Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych (niedopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur bezprzewodowych).
• Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
________________________________________
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.
Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.