Start  /  O NAS /  SAMORZĄD /  Komisje Okręgowej Rady Adwokackiej

Komisje Okręgowej Rady Adwokackiej

Komisja Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego

adw. Jowita Grochowska – Kierownik Komisji

adw. Katarzyna Ząbkiewicz – Koordynator ds. Doskonalenia Zawodowego na Region Suwalski

adw. Remigiusza Fabiański – Koordynator ds. Doskonalenia Zawodowego na Region Łomżyński

 


Komisja ds. Wykonywania Zawodu

adw. Magdalena Majewska-Adamska – Przewodnicząca Komisji

adw. Marta Arendt

adw. Magdalena Chodyko

adw. Halina Jadeszko-Wysocka

adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz

adw. Anna Szleszyńska

 

 

Komisja Praw Człowieka i Legislacji

adw. Michał Sykała – Przewodniczący Komisji

adw. Anna Chajewska-Karp

adw. Zofia Daniszewska-Dek

adw. Agnieszka Dowgier

adw. Anna Gieniusz-Kłubowicz

adw. Mieczysław Gliński

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

adw. Mariusz Świętochowski

apl. adw. Krzysztof Żochowskiego

 Komisja ds. Kroniki


adw. Eliza Korsak – Przewodnicząca Komisji

adw. Ewelina Blecharczyk

adw. Jerzy Korsak

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

adw. Ewa Solaniuk

apl. adw. Marta Kisiołek

apl. adw. Krzysztofa Żochowski

 Komisja ds. Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej


adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz – Przewodnicząca Komisji

adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska – Z-ca Przewodniczącej Komisji

adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska – Z-ca Przewodniczącej Komisji

apl. adw. Andrzej Bołtryk – Z-ca Przewodniczącej Komisji

adw. Michał Brodecki

adw. Adrian Sylwanowicz

adw. Mariusz Świętochowski

adw. Edyta Tyniewicka

apl. adw. Krzysztof Dziemianowicz

apl. adw. Tomasz Iwanicki

apl. adw. Marek Jaroch

apl. adw. Barbara Małyszko -Tuchlińska

apl. adw. Witold Poboży

apl. adw. Iwa Sankiewicz 

Komisja ds. Edukacji Prawnej


adw. Adrian Sylwanowicz – Przewodniczący Komisji

adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska – Z-ca Przewodniczącego Komisji

adw. Ewelina Blecharczyk

adw. Marta Firfa

adw. Ewa Solaniuk

adw. Anna Szleszyńska

adw. Dorota Tumkiewicz

adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska

apl.adw. Artur Jocz-Borowski

apl. adw. Marta Kisiołek

apl. adw. Urszula Kosicka

 Komisja ds. Realizacji Projektów i Badań na Rzecz Adwokatury

adw. Dorota Tumkiewicz – Przewodnicząca Komisji

apl. adw. Andrzej Bołtryk

Komisja ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

adw. Karolina Zimnoch – Przewodnicząca Komisji

adw. Marcin Fidura – Z-ca Przewodniczącej Komisji

adw. Bartosz Wojda – Z-ca Przewodniczącej Komisji

adw. Anna Gąsowska

adw. Eliza Korsak

adw. Michał Sykała

adw. Adrian Sylwanowicz

adw. Dorota Tumkiewicz

apl. adw. Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Komisja ds. Kultury i Integracji Środowiskowej

adw. Joanna Oświecińska – Przewodnicząca Komisji

adw. Natalia Bohojło-Naumowicz

adw. Magdalena Chodyko

adw. Marta Firfa

adw. Anna Gąsowska

adw. Rafał Gulko

adw. Julita Krejza

adw. Emilia Krejza-Srocka

apl. adw. Jędrzej Kinalski

apl. adw. Małgorzata Mańczuk

apl. adw. Iwa Sankiewicz 

Komisja ds. Sportu

adw. Rafał Gulko – Przewodniczący Komisji

adw. Ewelina Blecharczyk

adw. Violetta Cylwik

adw. Anna Gieniusz-Kłubowicz

adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska

adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz

apl. adw. Andrzej Charkiewicz

apl. adw. Daniel Chmur

apl. adw. Grzegorz Kuczyński

apl. adw. Mariusz Malinowski

apl. adw. Mateusz Olchanowski

apl. adw. Mateusz Rypina 

Komisja ds. Informatyzacji

adw. Stanisław Dek – Przewodniczący Komisji

adw. Michał Sykała

adw. Adrian Sylwanowicz

 


 
Komisja ds. Wizerunku

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Przewodnicząca Komisji

adw. Remigiusz Fabiański

adw. Jowita Grochowska

adw. Leon Karaczun

adw. Tadeusz Kołodko

adw. Janusz Kramer

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

adw. Robert Moraljan

adw. Kazimierz Skalimowski

adw. Mariusz Truszkowski

adw. Katarzyna Ząbkiewicz

adw. Stanisław Dek

adw. Marcin Fidura

adw. Rafał Gulko

adw. Anna Jaczun

adw. Eliza Korsak

adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska

adw. Magdalena Majewska-Adamska

adw. Joanna Oświecińska

adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz

adw. Michał Sykała

adw. Adrian Sylwanowicz

adw. Dorota Tumkiewicz

adw. Bartosz Wojda

adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska

adw. Karolina Zimnoch

apl. adw. Andrzej Bołtryk