Kontakt

Kontakt

Okręgowa Rada Adwokacka
15-430 Białystok
ul. Przejazd 2 A

tel. 85 742-25-50
fax. 85 742-07-67
e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO SA O/Białystok
Nr 71 1240 5211 1111 0000 4921 9832

Pokoje adwokackie

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
tel. 85 741-56-46

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. C. Skłodowskiej 1
tel. 85 742-23-00
 

Formularz kontaktowy: