"Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa" w białostockich szkołach

W Publicznym Gimnazjum nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku przeprowadziliśmy zajęcia z młodzieżą w wieku 13-15 lat w ramach odbywającej się w szkole akcji „Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa”. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 170 uczniów. Naszym celem było m.in. przybliżenie młodzieży zawodu adwokata, aspektów prawnych w życiu codziennym, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia oraz wolności słowa w intrenecie.

Młodzież chętnie zadawała pytania i aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Dostaliśmy zaproszenie na kolejne spotkania. 


adw. Dorota Tumkiewicz

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-09 » Pozostałe aktualności

Galeria