Panel Adwokata

Oddajemy w Wasze ręce system informatyczny - "Panel Adwokata". System, który zapewni adwokatom nie tylko lepszą komunikację z Organami Izby oraz Biurem Rady, ale pozwoli również na sprawniejszą organizację pracy adwokata, ułatwi wywiązywanie się z obowiązków korporacyjnych Naszych Członków.

Panel  Adwokata  poprzez  logowanie  na indywidualne konta każdego adwokata pozwoli uzyskać niezbędne, bieżące informacje o:
- wysokości składek i należności wpłacanych do Izby,
- ilości punktów uzyskanych w ramach obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji Członków Izby,
- prowadzonych i planowanych szkoleniach, imprezach integracyjnych oraz innych ważnych wydarzeniach z życia Naszej wspólnoty.

Panel Adwokata w niedługiej przyszłości pozwoli również na prowadzenie szkoleń w systemie online, które zapewnią Państwu szerszy i komfortowy dostęp do oferty edukacyjnej Izby.

Panel Adwokata pozwoli na bezpośrednią komunikację z Biurem Rady i Organami Izby oraz z Członkami Naszej Izby. Umożliwi przepływ informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, w tym poprzez organizowane wewnątrzizbowe fora internetowe.

Panel Adwokata zapewni sprawność i transparentność prowadzonego procesu przydzielania spraw z urzędu, zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku z dnia 14 marca 2017 r.

Panel Adwokata wprowadza nowe narzędzie umożliwiające adwokatom kierowanie do aplikantów adwokackich Naszej Izby zapytań o możliwość powierzenia im zastępstwa procesowego adwokata przed sądami.

Panel Adwokata daje Naszym Członkom możliwość skorzystania z nieodpłatnego kreatora stron www dla prowadzonych kancelarii adwokackich. Przy jego tworzeniu kierowaliśmy się zasadą maksymalnego uproszczenia i intuicyjnego korzystania z kreatora, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na zgodność podawanych przez adwokatów treści w przestrzeni internetowej z przepisami korporacyjnymi, w tym zasadami etyki.


Po przeprowadzeniu pierwszego logowania, rekomendujemy zmianę hasła na indywidualnie przez Państwa ustalone. Prosimy o sprawdzenie poprawności danych kancelarii ze szczególnym uwzględnieniem przypisania sądów dla spraw z urzędu ("nie przypisany" oznacza brak zgody na sprawy z urzędu w ramach sądu).

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. proces przydzielania spraw z urzędu będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego "Panel Adwokata". Wszelkie informacje o przydzieleniu sprawy Naszym Członkom będą przesyłane indywidualnie za pośrednictwem Platformy oraz dodatkowo mailem na przekazany przez adwokatów do Biura Rady adres e-mail. Przypomnienie o wyznaczeniu sprawy zostanie również wysłane wiadomością sms na telefon komórkowy adwokata. Stąd niezwykle ważne jest, aby każdy z Członków Naszej Izby dokonał logowania na Portalu przed dniem 1 kwietnia 2017 i rozpoczął korzystanie z sytemu informatycznego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, ale również obawom co do sposobu funkcjonowania Panelu Adwokata w dniu 8 kwietnia 2017 r. zostanie zorganizowana prezentacja i szkolenie z systemu (szczegóły podamy w najbliższych dniach). Wierzymy jednak, że zasada, którą kierowaliśmy się tworząc dla Państwa to narzędzie - intuicyjność i łatwość korzystania, pozwolą Państwu na szybkie i indywidualne poznanie sposobu działania Panelu.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa uwagi, które pozwolą nam na ocenę funkcjonowania Panelu Adwokata oraz ulepszenie jego działania.

Link do panelu: https://www.paneladwokata.pl Do strony logowania dostaniecie się Państwo także poprzez stronę internetową Izby, klikając w prawym górnym rogu 

 Życzymy Państwu owocnej pracy i witamy w Izbie XXI wieku.


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-03 » Pozostałe aktualności