Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

W związku licznymi sygnałami płynącymi od członków Izby Adwokackiej w Białymstoku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku stwierdza:

- praktyka stosowana przez niektóre Sądy polegająca na zobowiązaniu pełnomocnika Strony – adwokata do poczynienia ustaleń w przedmiocie pochodzenia środków finansowych na opłacenie honorarium jest sprzeczna i niedopuszczalna albowiem prowadzi do naruszenia obrony praw jednostki oraz może skutkować naruszeniem Kodeksu Etyki Adwokackiej. Wskazać należy, że zgodnie z §6 Kodeksu Etyki Adwokackiej celem podejmowanych przez adwokatów czynności  zawodowych jest ochrona interesów Mocodawcy, natomiast §7 nakłada na adwokata szczególny obowiązek dbałości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania interesów Mocodawcy.

Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje każdemu naszemu mocodawcy sferę prywatności, w którą adwokat nie może wkraczać i jej naruszać. Realizacja obowiązku nakładanego na pełnomocników w trybie artykułu 109 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016 poz. 623) może podważać zaufanie publiczne do adwokata.

Z uwagi na powyższe, wnosimy o zaprzestanie działań, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek adwokata.

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-14 » Pozostałe aktualności