Aktualności

Stanowisko Komisji ds. Wykonywania Zawodu dot. Centrum "Kobieta i Rozwód"

Stanowisko ORA w Białymstoku wobec zmian w sądownictwie

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie  ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu ustawy o Sądzie...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej

S T A N O W I S K O OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKUW SPRAWIE REKLAMY z dnia 15 grudnia 2016 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku przypomina, że zgodnie z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Uchwała Nr 52/2011 NRA z dnia 19.11.2011r.),...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

W związku licznymi sygnałami płynącymi od członków Izby Adwokackiej w Białymstoku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku stwierdza:- praktyka stosowana przez niektóre Sądy polegająca na zobowiązaniu pełnomocnika Strony – adwokata do poczynienia ustaleń w przedmiocie pochodzenia środków...