Konferencja "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego"

W dniach 14 i 15 grudnia 2018r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Konferencja nt. "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego".

Konferencję zorganizowały Izba Adwokacka w Białymstoku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia Oddział w Białymstoku,  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Podlaski i Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod patronatem honorowym Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Białymstoku i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Konferencję otworzyła m.in. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Wykład wprowadzający "Pytania prejudycjalne sądów krajowych - z perspektywy TSUE" wygłosił dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Prof. dr hab. Maciej Perkowski wygłosił wykład pt. >>Europeizacja sporu o model ochrony Puszczy Białowieskiej. Uwagi na tle orzeczenia TSUE w sprawie tzw. „wycinek”.<< Problematykę "TSUE – regulacje prawne, etapy postępowania sądowego oraz pytania prejudycjalne w aktualnym orzecznictwie." prezentowali: r.pr. dr Iwona Wrońska, d.p. Dorota Kosacka, SSA Magdalena Pankowiec, adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka, adw. Marcjanna Dębska.

W drugim dniu Konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących wpływu orzecznictwa TSUE na stosowanie krajowych regulacji z zakresu prawa karnego, prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach poszczególnych paneli prelegentami byli: dr hab. Andrzej Sakowicz- prof. UwB, prof. dr hab. Piotr Kardas- adwokat, IA w Krakowie, Halina Czaban - sędzia SA w Białymstoku, Adam Bącal - sędzia NSA w Warszawie, Tomasz Michalik - doradca podatkowy, KIDP, dr Iwona Wrońska - radca prawny , prof. dr hab. Maciej Gutowski - adwokat, IA w Poznaniu, Dariusz Małkiński - sędzia SA w Białymstoku oraz Jacek Klimowicz - radca prawny, OIRP w Białymstoku i Paweł Hempel- sędzia SR w Białymstoku.

Wykład podsumowujący wygłosił prof. dr hab. Marek Safjan - sędzia TSUE w Luksemburgu

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy.
DATA PUBLIKACJI: 2018-12-17 » Pozostałe aktualności

Galeria