Aktualności

Komunikat Dziekana nr 1/2016 - Ukonstytuowanie Okręgowej Rady Adwokackiej

Zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2016r. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku ukonstytuowała się w składzie:Prezydium:adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekanadw. Kazimierz Skalimowski – Wicedziekanadw. Tadeusz Kołodko – Wicedziekanadw. Leon Karaczun –...

Wybory Organów Izby Adwokackiej w Białymstoku

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKU w dniu 18 czerwca 2016 r. dokonało wyboru organów Izby w następującym składzie: I. OKRĘGOWA RADA ADWOKACKADziekan ORA  - adw. dr Agnieszka ZEMKE – GÓRECKACzłonkowie: adw. Remigiusz FABIAŃSKI adw. Jowita GROCHOWSKA adw. Leon KARACZUN adw....