ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE IZBY ADWOKACKIEJ W BIAΧMSTOKU 20.02.2021 r.

Szanowne Kole瘸nki i Koledzy,

uprzejmie informuj, 瞠  Okr璕owa Rada Adwokacka w Bia造mstoku podj窸a czynno軼i zwi您ane z organizacj Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego naszej Izby. Z uwagi na powy窺ze uprzejmie prosz o dedykowanie swojego czasu w dniu 20 lutego 2021 r. celem udzia逝 w Zgromadzeniu. Ochrona naszego zdrowia oraz wymogi sanitarno - epidemiologiczne zobowi您uj mnie do wykorzystania trybu zdalnego, tylko w niezb璠nym zakresie przewidziany jest bezpo鈔edni udzia cz這nk闚 naszej Izby w Zgromadzeniu. Natomiast wszyscy b璠ziemy mieli zapewniony udzia  w Zgromadzeniu poprzez wykorzystanie 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej - transmisji danych przez sie internet obejmuj帷ej w szczeg鏊no軼i dwustronn komunikacj w czasie rzeczywistym za po鈔ednictwem platformy MWC Voting Solutions. Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze transmitowane  b璠zie z auli Wydzia逝 Prawa Uniwersytetu w Bia造mstoku. Z uwagi na to, 瞠 jest to bardzo trudne logistycznie przedsi瞝zi璚ie chcia豉bym Pa雟twu przekaza istotne informacje co do termin闚, z kt鏎ymi b璠 wi您a造 si prawa i obowi您ki cz這nk闚 Izby.

Reasumuj帷:

1) Okr璕owa Rada Adwokacka w Bia造mstoku podj窸a uchwa喚 o zwo豉niu Zgromadzenia na dzie 20 lutego 2021 roku na godz. 10.00, rozpocz璚ie logowania nast瘼owa b璠zie od godz. 9.00,

2) w razie zmiany adresu e-mail, w celu sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia, zwracam si do cz這nk闚 Izby o przes豉nie aktualnych adres闚 e-mail do dnia 1 lutego 2021 roku na adres: ora.bialystok@adwokatura.pl,

3) w dniu 16 lutego od godz. 18.00 nast徙i pr鏏ne logowanie przez platform MWC Voting Solutions oraz pr鏏ne g這sowania, celem przybli瞠nia zasad funkcjonowania tego systemu i korzystania z niego,

4) zmienia si tryb zg豉szania kandydat闚; kandydaci mog by zg豉szani tylko pisemnie w dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku do godz. 16.00 (decyduje data wp造wu do biura Rady, a nie data nadania korespondencji). Opr鏂z wskazania kandydata na stanowisko lub do organu konieczne jest do陰czenie pisemnej zgody kandydata na kandydowanie. Nie istnieje mo磧iwo嗆 zg豉szania kandydat闚 po tej dacie, w szczeg鏊no軼i w trakcie obrad,

5) projekty pisemnych wniosk闚 i uchwa oraz stanowiska w przedmiocie przes豉nych sprawozda b璠 przyjmowane w terminie od 8 do 12 lutego 2021 roku do godz. 16.00 drog elektroniczn lub poczt tradycyjn (decyduje data wp造wu do biura Rady, a nie data nadania korespondencji),

6) wszelkie g這sowania  b璠 tylko w formie zdalnej, przewidziany jest jeden wyj徠ek. Istnieje mo磧iwo嗆 skorzystania z czynnego prawa wyborczego w formie tradycyjnej z zachowaniem warunku, o kt鏎ym mowa w pkt.7,

7) osoby, kt鏎e wyra瘸j wol g這sowania w formie tradycyjnej zobowi您ane s z這篡 wniosek w formie pisemnej b康 mailowej  do biura Rady w dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku do godz. 16.00 (decyduje data wp造wu do biura Rady, a nie data nadania korespondencji),

8) osoby, kt鏎e zdecyduj si na g這sowanie w formie tradycyjnej b璠 mog造 skorzysta z mo磧iwo軼i g這sowania w dniu 20 lutego 2021 roku w godzinach od 12.00 do 13.30 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia造mstoku przy ul. Mickiewicza 1.

9) publikacja list kandydat闚 zg這szonych w trybie okre郵onym w punkcie 4) nast徙i w dniu 15 lutego 2021 roku na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Bia造mstoku i b璠 tam widnie do czasu zamkni璚ia obrad Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Bia造mstoku oraz za po鈔ednictwem poczty mailowej.

DATA PUBLIKACJI: 2021-02-03 » Pozosta貫 aktualno軼i