Wybory Organ闚 Izby Adwokackiej w Bia造mstoku

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BIAΧMSTOKU
w dniu 18 czerwca 2016 r.

dokona這 wyboru organ闚 Izby w nast瘼uj帷ym sk豉dzie:

I. OKR癿OWA RADA ADWOKACKA
Dziekan ORA  - adw. dr Agnieszka ZEMKE – G紑ECKA
Cz這nkowie:
 • adw. Remigiusz FABIA垶KI
 • adw. Jowita GROCHOWSKA
 • adw. Leon KARACZUN
 • adw. Tadeusz KOΜDKO
 • adw. Agnieszka KRAK紟KA – G紑SKA
 • adw. Janusz KRAMER
 • adw. Robert MORALJAN
 • adw. Kazimierz SKALIMOWSKI
 • adw. Mariusz TRUSZKOWSKI
 • adw. Katarzyna Z、KIEWICZ        
Zast瘼cy:
 • adw. Stanis豉w Jerzy DEK
 • adw. Anna GIENIUSZ - KΣBOWICZ
II. S. DYSCYPLINARNY
Prezes - adw. Jan OKSENTOWICZ
S璠ziowie:
 • adw. Izabela DANISZEWSKA – STELMASZY垶KA
 • adw. Medard DEPTUx
 • adw. Urszula DUBIENIECKA – KISZΜ
 • adw. Marta FIRFA
 • adw. Rafa GO挑ZIEWSKI
 • adw. Piotr IWANIUK
 • adw. Juliusz KOΜDKO
 • adw. Jacek KOZIO
 • adw. Monika MATULEWICZ – RUTKOWSKA
 • adw. Tadeusz MISARKO
 • adw.  Andrzej OSTAPKOWICZ
 • adw. Wies豉w O涊A
 • adw. Bartosz PARFIENIUK
 • adw. ㄆkasz TWAROWSKI
Zast瘼ca:
 • adw. Ewelina STRZY浩WSKA – RACEWICZ
W zwi您ku z rezygnacj adw.  Artura Rozwadowskiego – w sk豉d S康u Dyscyplinarnego wszed pierwszy zast瘼ca  adw. Tadeusz Misarko.

III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY
adw. Violetta Edyta CYLWIK

IV. KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicz帷y – adw. Witold POWICHROWSKI
Cz這nkowie:
 • adw. J霩ef BU灣I垶KI
 • adw. Agnieszka DOWGIER
 • adw. Marta KRASOWSKA – HALICKA
Zast瘼cy:
 • adw. Ryszard KOZIARA
 • adw. Iwona PANASIUK

Zgromadzenie Izby dokona這 r闚nie wyboru delegat闚 na Krajowy Zjazd Adwokatury w osobach:
 • adw. Violetta Edyta CYLWIK
 • adw. Jowita GROCHOWSKA
 • adw. Agnieszka KRAK紟KA - G紑SKA
 • adw. Ewa KRASOWSKA
 • adw. Jan OKSENTOWICZ
 • adw. Kazimierz SKALIMOWSKI
 • adw. dr Agnieszka ZEMKE – G紑ECKA

DATA PUBLIKACJI: 2016-06-27 » Pozosta貫 aktualno軼i