Wybory Organów Izby Adwokackiej w Białymstoku

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKU
w dniu 18 czerwca 2016 r.

dokonało wyboru organów Izby w następującym składzie:

I. OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
Dziekan ORA  - adw. dr Agnieszka ZEMKE – GÓRECKA
Członkowie:
 • adw. Remigiusz FABIAŃSKI
 • adw. Jowita GROCHOWSKA
 • adw. Leon KARACZUN
 • adw. Tadeusz KOŁODKO
 • adw. Agnieszka KRAKÓWKA – GÓRSKA
 • adw. Janusz KRAMER
 • adw. Robert MORALJAN
 • adw. Kazimierz SKALIMOWSKI
 • adw. Mariusz TRUSZKOWSKI
 • adw. Katarzyna ZĄBKIEWICZ        
Zastępcy:
 • adw. Stanisław Jerzy DEK
 • adw. Anna GIENIUSZ - KŁUBOWICZ
II. SĄD DYSCYPLINARNY
Prezes - adw. Jan OKSENTOWICZ
Sędziowie:
 • adw. Izabela DANISZEWSKA – STELMASZYŃSKA
 • adw. Medard DEPTUŁA
 • adw. Urszula DUBIENIECKA – KISZŁO
 • adw. Marta FIRFA
 • adw. Rafał GOŹDZIEWSKI
 • adw. Piotr IWANIUK
 • adw. Juliusz KOŁODKO
 • adw. Jacek KOZIOŁ
 • adw. Monika MATULEWICZ – RUTKOWSKA
 • adw. Tadeusz MISARKO
 • adw.  Andrzej OSTAPKOWICZ
 • adw. Wiesław OŻGA
 • adw. Bartosz PARFIENIUK
 • adw. Łukasz TWAROWSKI
Zastępca:
 • adw. Ewelina STRZYŻEWSKA – RACEWICZ
W związku z rezygnacją adw.  Artura Rozwadowskiego – w skład Sądu Dyscyplinarnego wszedł pierwszy zastępca  adw. Tadeusz Misarko.

III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY
adw. Violetta Edyta CYLWIK

IV. KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – adw. Witold POWICHROWSKI
Członkowie:
 • adw. Józef BUĆWIŃSKI
 • adw. Agnieszka DOWGIER
 • adw. Marta KRASOWSKA – HALICKA
Zastępcy:
 • adw. Ryszard KOZIARA
 • adw. Iwona PANASIUK

Zgromadzenie Izby dokonało również wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w osobach:
 • adw. Violetta Edyta CYLWIK
 • adw. Jowita GROCHOWSKA
 • adw. Agnieszka KRAKÓWKA - GÓRSKA
 • adw. Ewa KRASOWSKA
 • adw. Jan OKSENTOWICZ
 • adw. Kazimierz SKALIMOWSKI
 • adw. dr Agnieszka ZEMKE – GÓRECKA

DATA PUBLIKACJI: 2016-06-27 » Pozostałe aktualności