Ślubowanie aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku - 10.01.2018r.

Prof. Ewa Łętowska gościem uroczystości złożenia ślubowania przez aplikantów Izby Adwokackiej w Białymstoku.

„Jeśli ktoś jest hermeneutycznie sprawny, to potrafi z suchego tekstu wyczytać dużo, dużo więcej niż to, co w nim dosłownie napisano. I nie będzie to wcale zdrożna manipulacja, lecz umiejętność władania boską sztuką interpretacji”. Tę myśl wyrażoną w eseju „Graje, czyli pomyłka bogów, za którą płacą ludzie” wchodzącym w skład zbioru „O prawie i o mitach” napisanym wspólnie z Krzysztofem Pawłowskim, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – pani prof. Ewa Łętowska znacząco rozwinęła w gościnnych murach auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tam bowiem, 10 stycznia 2018 r., aplikanci Izby Adwokackiej w Białymstoku złożyli ślubowanie.

Zebrani na uroczystości wysłuchali wykładu p.t. „Znać tekst a rozumieć prawo”. Omawiając tę kwestię w oparciu o hojnie wskazywane praktyczne problemy, gość honorowa uroczystości zachęcała młodych adeptów sztuki prawniczej do tego, by nie sprowadzali prawa do zbioru spisanych norm, lecz by stanowił dla nich punkt wyjścia do rozważań mających na celu jego osadzenie w kontekście prawno-społeczno-kulturowym ocenianym przez pryzmat standardów wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, czy sądów międzynarodowych. Pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich zachęcała słuchaczy do tego, by „nie bali się wystawiać piłki sądowi”, jak obrazowo określiła sytuację polegającą na próbach wpływania na zmianę linii orzeczniczej w tych kwestiach, które z uwagi na kontekst społeczny i zmiany standardów w zakresie tego, co słuszne i prawe, takich zmian wymagają. Wykład porwał słuchaczy, którzy podziękowali pani profesor oklaskami na stojąco.

W wystąpieniu skierowanym do składających ślubowanie aplikantów, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, podkreśliła to, jak istotne jest dbanie o etykę wykonywania zawodu adwokata.

- Otrzymaliście dzisiaj naszą zawodową konstytucję, której musicie przestrzegać zarówno w toku aplikacji, jak i w trakcie wykonywania zawodu adwokata. Etyka naszego zawodu, troska o zachowywanie najwyższych standardów postępowania, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym jest tym, na czym Adwokatura od lat buduje potencjał społecznego zaufania. Witamy was w naszym gronie: z otwartymi rękami, chętnie i z nadzieją na to, że będziecie kontynuowali to wszystko, co w naszym zawodzie jest najpiękniejsze – powiedziała pani Dziekan.

W trakcie uroczystości wyróżniono aplikantów adwokackich, którzy w największym stopniu wykazali się w aktywności samorządowej.


                                                                                                                                                                                                                                                                        adw. Bartosz Wojda


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-11 » Pozostałe aktualności

Galeria