Podziękowanie za udział w kweście

Okręgowa Rada Adwokacka serdecznie dziękuje:

- adw. Marzennie Bałobrzewskiej
- adw. Marcinowi Borys
- adw. Janowi Chojnowskiemu
- adw. Jerzemu Korsak
- adw. Agnieszce Krakówka-Górskiej
- adw. Katarzynie Luto-Kojło
- apl. adw. Markowi Chojnowskiemu

za udział w kweście na rewitalizację zabytkowych pomników na Cmentarzu Farnym w dniu 01.11.2016r.

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-04 » Pozostałe aktualności