Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

     W dniu 25 września 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Forum powstało z inicjatywy Izby Adwokackiej w Białymstoku. Podstawowym celem Forum jest umacnianie idei samorządności oraz umacnianie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego, którym w samorządowym państwie prawa powierzono szczególną rolę – służbę społeczeństwu oraz Państwu.

     Podczas uroczystości Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka wskazała, że Forum powstaje po to, by przedstawiciele zawodów zaufania publicznego mieli czas i możliwości wspólnych spotkań, gdyż właśnie to Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego umożliwi wymianę myśli i wymianę doświadczeń, która jest niezbędna, by w jak najlepszy sposób zadbać o Jednostkę. Dziekan ORA w Białymstoku podkreśliła, że zawody zaufania publicznego są stworzone dla społeczeństwa.

     Dodać należy, że Forum, które powstało 25 września 2017 r.  w Białymstoku jest jednym z pierwszych tego typu forów w Polsce.

     Sygnatariuszami Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego zostali:
- Izba Adwokacka w Białymstoku,
- Izba Komornicza w Białymstoku,
- Izba Notarialna w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku,
- Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku
- Okręg Podlaski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
- Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Podlaska Okręgowa Izba Architektów,
- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
- RIO Polska Izba Biegłych Rewidentów.

 

Adw. Anna Gąsowska

DATA PUBLIKACJI: 2017-10-03 » Pozostałe aktualności

Galeria