Komunikat Dziekana nr 1/2016 - Ukonstytuowanie Okręgowej Rady Adwokackiej

Zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2016r. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku ukonstytuowała się w składzie:

Prezydium:

 • adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan
 • adw. Kazimierz Skalimowski – Wicedziekan
 • adw. Tadeusz Kołodko – Wicedziekan
 • adw. Leon Karaczun – Sekretarz
 • adw. Agnieszka Krakówka-Górska – Zastępca Sekretarza
 • adw. Robert Moraljan – Skarbnik
Członkowie ORA:
 • adw. Remigiusz Fabiański – Koordynator do spraw Współpracy Międzyizbowej; Koordynator do spraw Doskonalenia Zawodowego na Region Łomżyński
 • adw. Jowita Grochowska – Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia  Zawodowego
 • adw. Janusz Kramer – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów
 • adw. Mariusz Truszkowski – Przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków
 • adw. Katarzyna Ząbkiewicz – Koordynator do Utworzenia Centrum Mediacji; Koordynator do spraw Doskonalenia Zawodowego na Region Suwalski

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

DATA PUBLIKACJI: 2016-07-18 » Pozostałe aktualności