Aktualności

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

W związku licznymi sygnałami płynącymi od członków Izby Adwokackiej w Białymstoku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku stwierdza:- praktyka stosowana przez niektóre Sądy polegająca na zobowiązaniu pełnomocnika Strony – adwokata do poczynienia ustaleń w przedmiocie pochodzenia środków...

Audycja "Masz prawo" w Polskim Radiu Białystok

W dniu 9 listopada 2016 r. adwokaci z naszej Izby - Bartosz Wojda i Karolina Zimnoch byli gośćmi w programie "Masz prawo" w Polskim Radiu Białystok, w którym opowiadali o akcji "Adwokat - przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy" organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. Adw....

"Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa" w białostockich szkołach

W Publicznym Gimnazjum nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku przeprowadziliśmy zajęcia z młodzieżą w wieku 13-15 lat w ramach odbywającej się w szkole akcji „Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa”. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 170 uczniów. Naszym...

Pierwsza odsłona akcji "Adwokat-przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy"

Za nami pierwsza odsłona akcji „Adwokat - przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”. W sobotę, 5-go listopada 2016 r. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach i Suwałkach adwokaci udzielali bezpłatnych porad prawnych przedsiębiorcom oraz osobom, które zamierzają rozpocząć...

Podziękowanie za udział w kweście

Okręgowa Rada Adwokacka serdecznie dziękuje:- adw. Marzennie Bałobrzewskiej- adw. Marcinowi Borys- adw. Janowi Chojnowskiemu- adw. Jerzemu Korsak- adw. Agnieszce Krakówka-Górskiej- adw. Katarzynie Luto-Kojło- apl. adw. Markowi Chojnowskiemuza udział w kweście na rewitalizację zabytkowych pomników...

Adwokatura wspiera renowację zabytków na Cmentarzu Farnym

Już po raz drugi na Cmentarzu Farnym w Białymstoku odbyła się kwesta na renowację najstarszych, zabytkowych nagrobków. Zbiórka datków prowadzona była w Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym. Obok artystów, muzealników i harcerzy w kweście uczestniczyli także przedstawiciele białostockiej...

Adwokat-przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy - Bezpłatne porady prawne przedsiębiorcom

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców na I edycję akcji "Adwokat - przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy".  W ramach tej akcji adwokaci będą udzielać wszystkim  przedsiębiorcom bezpłatnych porad prawnych. Porady będą udzielane również osobom, które...

Debata o wizerunku we Wrocławiu

W dniu 30 września br. we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska debata poświęcona zasadom kształtowania indywidualnego wizerunku adwokata. Organizatorem wydarzenia była Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, a konferencja stanowiła zwieńczenie obchodów 70-lecia tejże izby. Tematem przewodnim dyskusji...

Kandydaci na Prezesa NRA odwiedzili Białystok

W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Adwokatury do Białegostoku zawitali kandydaci na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. dr Małgorzata Kożuch oraz adw. Jacek Trela zaprezentowali swoje programy i strategie rozwoju adwokatury. Uczestniczący w spotkaniach członkowie białostockiej...

Upamiętnienie zwycięskiej "Bitwy białostockiej"

 Przedstawiciele białostockiej adwokatury wzięli udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 96. rocznicy „Bitwy białostockiej”. W niedzielę, 21 sierpnia o godz. 17 przed „Pomnikiem ofiar bolszewickiego mordu 1920 roku” odbyła się msza święta poświęcona...

72 rocznica Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17 przed pomnikiem "Żołnierzom Armii Krajowej" przy ul. Kilińskiego w Białymstoku rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na początku tradycyjnie zabrzmiał dźwięk syreny. Następnie odmówiono ekumeniczną...

Komunikat Dziekana nr 2/2016 - Gratulacje

Gratulujemy Koleżance adw. Sylwii Targońskiej – Kołodko i Koledze adw. Juliuszowi Kołodko zajęcia 5 miejsc w kategorii adwokatów mężczyzn i kobiet w 26. Biegu Powstania Warszawskiego, który odbył się w dniu 23 lipca 2016r.Dziękujemy za godną reprezentację naszej Izby.

Komunikat Dziekana nr 1/2016 - Ukonstytuowanie Okręgowej Rady Adwokackiej

Zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2016r. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku ukonstytuowała się w składzie:Prezydium:adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekanadw. Kazimierz Skalimowski – Wicedziekanadw. Tadeusz Kołodko – Wicedziekanadw. Leon Karaczun –...

Wybory Organów Izby Adwokackiej w Białymstoku

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKU w dniu 18 czerwca 2016 r. dokonało wyboru organów Izby w następującym składzie: I. OKRĘGOWA RADA ADWOKACKADziekan ORA  - adw. dr Agnieszka ZEMKE – GÓRECKACzłonkowie: adw. Remigiusz FABIAŃSKI adw. Jowita GROCHOWSKA adw. Leon KARACZUN adw....