Aktualności

Podpisaliśmy porozumienie z Zakładem Karnym

W dniu 7 lutego 2017r. Izba Adwokacka w Białymstoku i Zakład Karny w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej podpisały porozumienie dotyczące edukacji prawnej osób odbywających karę pozbawienia wolności.  Działania edukacyjne mają za zadanie przygotowanie do życia na wolności i dotyczyć będą...

Podpisaliśmy porozumienie z SM "Zachęta"

W dniu 1 lutego 2017r. Izba Adwokacka w Białymstoku i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” podpisały porozumienie dotyczące edukacji prawnej członków spółdzielni, a w szczególności osób starszych. Działania edukacyjne dotyczyć będą tematyki z zakresu prawa cywilnego,...

Podpisaliśmy porozumienie z SM "Słoneczny Stok"

W dniu 19 stycznia 2017r. Izba Adwokacka w Białymstoku i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” podpisały porozumienie dotyczące edukacji prawnej członków spółdzielni, a w szczególności osób starszych. Działania edukacyjne dotyczyć będą tematyki z zakresu prawa...

Otrzymaliśmy podziękowania

Spotkanie edukacyjne w klubie osiedlowym "Kaktus" SM Słoneczny Stok - 19.01.2017r.

W dniu 19 stycznia 2017r. w klubie osiedlowym "Kaktus" Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku odbyło się spotkanie z adwokatami Izby Adwokackiej w Białymstoku. Z ramienia Izby w spotkaniu wzięły udział adw. J. Kuczyńska-Leszczyńska oraz adw. M. Firfa.W jego trakcie omówiono...

Otrzymaliśmy podziękowania

Spotkanie Noworoczne Izby Adwokackiej w Białymstoku 12.01.2017r.

W dniu 12 stycznia 2017 r. w Royal Hotel & Spa Białystok odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Izby Adwokackiej w Białymstoku. Podczas spotkania życzenia świąteczno-norowoczne zgromadzonym złożyli: Dziekan ORA Białystok adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Wicedziekan ORA Białystok...

Instrukcja przystąpienia do programu Mikroflota PKN Orlen

Ślubowanie aplikantów adwokackich 2017

W dniu 3 stycznia 2017 r. miało miejsce uroczyste ślubowanie aplikantów rozpoczynających aplikację adwokacką w naszej Izbie. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dziekan dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, która powitała nowych aplikantów i przestawiła członków Okręgowej Rady Adwokackiej w...

Gratulacje drużynie piłkarskiej Aplikantów ORA Białystok

Drużynie Aplikantów ORA Białystok serdecznie gratulujemy za zajęcie drugiego miejsca w I Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Gratulujemy Wam sukcesu, z którego jesteśmy dumni i który nas cieszy oraz sprawia satysfakcję.Drużynie Adwokatów ORA...

Otrzymaliśmy podziękowania

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej

S T A N O W I S K O OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKUW SPRAWIE REKLAMY z dnia 15 grudnia 2016 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku przypomina, że zgodnie z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Uchwała Nr 52/2011 NRA z dnia 19.11.2011r.),...

Zespół do spraw Ochrony Zwierząt

Uprzejmie informujemy, iż - na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr 55/2016 NRA z dnia 15.01.2016r. w sprawie Regulamniu i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich - Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku postanowieniem z dnia 08.12.2016r. powołała adw. Martę Arendt na Przewodniczącą...

Sprawozdanie z XII Krajowego Zjazdu Adwokatury dn. 25-27.11.2016r. w Krakowie

SPRAWOZDANIEz XII Krajowego Zjazdu Adwokaturydn. 25 – 27 listopada 2016r. w KRAKOWIE W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Krakowie odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury.Delegatami naszej Izby byli:adw. dr Agnieszka Zemke-Góreckaadw. Violetta Edyta Cylwikadw. Jowita Natalia...

Otrzymaliśmy podziękowania