Aktualności

Spotkanie Wigilijne Członków Izby Adwokackiej w Białymstoku

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Royal Hotel & Spa Białystok odbyło się Spotkanie Wigilijne Członków Izby Adwokackiej w Białymstoku. Dziekan ORA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka symbolicznie podzieliła się opłatkiem z Duszpasterzami czyniąc zadość tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz...

Narodowe Święto Niepodległości 2017r.

W dniu 11 listopada 2017 r. Izba Adwokacka w Białymstoku uroczyście obchodziła 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poczet sztandarowy Izby uczestniczył w centralnych uroczystościach na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Okręgowa Rada Adwokacka – Dziekan adw. dr Agnieszka...

Otrzymaliśmy podziękowania

W dniu 21 października 2017 r. w Hotel 3 Trio adw. Joanna Oświecińska  przeprowadziła szkolenie członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z zakresu zasad zawierania i realizacji umów o roboty budowlane.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke w Bygdoszczy 13-14.10.2017

W dniach 13-14 października 2017 r. w Bydgoszczy odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke.Izbę Adwokacką w Białymstoku reprezentował apl. adw. Mateusz Olchanowski oraz apl. adw. Hubert Suchcicki. Aplikantów z naszej Izby wspierali...

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku

W dniu 5 października 2017r. w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku. Uroczystość otworzyła Prezes Uniwersytetu - Maria Szulga.W uroczystości udział wzięli przedstawiciele białostockich uczelni oraz władz, w tym między...

Spotkanie edukacyjne w Dąbrówkach

W dniu 4 października 2017r, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne organizowane przez Izbę Adwokacką w Białymstoku i Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach, koło Wasilkowa. Koło to zrzesza nie tylko rolników, ale również przedsiębiorców i jest prężnie...

Otrzymaliśmy podziękowania

Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

     W dniu 25 września 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Forum powstało z inicjatywy Izby Adwokackiej w Białymstoku. Podstawowym celem Forum jest umacnianie idei...

Obchody Dni Patronalnych Miasta Białegostoku

W dniu 28.09.2017r. poczet sztandarowy Izby Adwokackiej w Białymstoku wziął udział w mszy świętej w intencji mieszkańców Białegostoku. Uroczystość odbyła się w Katedrze Białostockiej w ramach obchodów Dni Patronalnych Miasta Białegostoku.

XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Prawników - Lublin 2017

    Członkom Izby Adwokackiej w Białymstoku uczestniczącym w XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników Lublin 2017 dziękujemy za godne reprezentowanie Naszej Izby.      Serdecznie gratulujemy za zajęcie miejsc medalowych:- Drużynie w składzie: adw. Łukasz...

Stanowisko Komisji ds. Wykonywania Zawodu dot. Centrum "Kobieta i Rozwód"

Spotkanie edukacyjne w Zakładzie Karnym

W dniu 4 sierpnia 2017r. w Zakładzie Karnym w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej odbyło się spotkanie edukacyjne, którego tematem było rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i odbyło się przy pełnej sali. Spotkanie z ramienia Izby...

Stanowisko ORA w Białymstoku wobec zmian w sądownictwie

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie  ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu ustawy o Sądzie...

Czerwcowe spotkania edukacyjne

W czerwcu 2017r. Izba Adwokacka w Białymstoku wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. A. Mickiewicza i Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach przeprowadziła trzy spotkania edukacyjne, skierowane w szczególności do osób starszych. W imieniu Izby w Spotkania poprowadzili: adw. M....

Szkolenie nt. "Praktycznych aspektów sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - 08.07.2017r.

W dniu 8 lipca 2017 r. w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku odbyło się szkolenie nt. „Praktycznych aspektów sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, które przeprowadziły Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw....